Bước 1 : + Mở CMD của bạn với tư cách quản trị viên gõ "sc stop vgk" nhấn enter + Nếu vẫn bị , tải Revo Uninstaller và Uninstaller "Riot Vanguard" + Nếu không tìm thấy quá trình chuyển sang bước 2
Bước 2 : + Mở Cài đặt của Windows > Thời gian & Ngôn ngữ > Bật "Đặt thời gian tự động"

Vui lòng kích hoạt ảo hóa ( virtualization ) trong BIOS
ASUS : https://www.youtube.com/watch?v=rrpzWCPatLo
Gigabyte : https://www.youtube.com/watch?v=W-BDeOndGz8
MSI : https://www.youtube.com/watch?v=qKIcbKNI-g0

Vui lòng cập nhật lên phiên bản windows hỗ trợ

You can download the runtime 
Download : https://cdn.discordapp.com/attachments/1096816458903867492/1123280900831064135/Visual-C-Runtimes-All-in-One-Feb-2023_1.rar

Bước 1 :
+ Tắt hết phần mềm Diệt Virus và Tường lửa rồi tải MASEW-SP00FER về.(/download)

Bước 2 :
+ Hủy liên kết Discord với FiveM
+ Discord -> Settings -> Allowed Apps -> FiveM -> Remove Allow.

Bước 3 :
+ Gỡ mọi thứ có tên XBOX (Khuyên dùng Revo Uninstall Pro

+ Đăng xuất tài khoản Microsoft và xóa Microsoft One Driver

Bước 4 :
+ Thoát Steam, Thoát Epic (nếu bạn dùng tài khoản EPIC)

Bước 5:
+ Chạy File <MASEW-CLEANER> và nhấn phím 1 để Clean FiveM

+ Chạy Woofer và Login vào Rockstar Account là xong!

VIDEO : https://www.youtube.com/watch?v=9ncCPMsXUMo